info@hr-face.hu +36 22 514 127

Munkáltatói tájékoztató a 2022. évi jogszabályváltozásokról

2022. évi jogszabályváltozásokról munkáltatói tájékoztató

Munkáltatói összefoglaló a 2022. január 1-től életbe lépő törvényi

változásokról

Személyi jövedelemadó (1995. évi CXVII. tv.) változások

Minimálbér és garantált bérminimum (T/17668. és T/17882.)

 

2021.év

 

2021. év

2022. év

2022. év

 

minimálbér

 

garantált

minimálbér

garantált

 

 

 

bérminimum

 

bérminimum

Bruttó összeg

167.400 Ft

 

219.000 Ft

200.000 Ft

260.000 Ft

Nettó összeg

111.321 Ft

 

145.635 Ft

133.000 Ft

172.900 Ft

 

 

 

 

Táppénz felső határa 2022. év

 

13.333 Ft/nap

 

Gyermekgondozási díj felső határa 2022.év

 

280.000 Ft/hó

 

25 év alattiak kedvezménye (1995. évi CXVII. törvény 29/F. §-a)

2022. január 1-től új adóalap-kedvezményt vehetnek igénybe a 25 év alatti fiatalok

oA kedvezmény 2022-ben, havonta 433 700 forint, ami 65 055 forint adómegtakarítást

jelent

oA kedvezmény azokra a hónapokra jár, amelyekben a fiatal a 25. életévét még nem töltötte be

oA kedvezmény érvényesítését a fiatalnak nem kell kérnie, csak abban az esetben kell nyilatkoznia, ha:

o ha nem kéri a kedvezmény figyelembevételét, vagy

o ha csak a kedvezmény egy részének a figyelembevételét kéri

Bővebben: https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/25_ev_alatti_fiatalok20211221.html

Négy vagy több gyermekes anyák szja-kedvezménye (1995. évi CXVII. törvény)

2022-től bentlakásos szociális intézményben élő gyermekre is érvényesíteni lehet a teljes szja- mentességet az anyának, ha gyermekével tartja a kapcsolatot, és szülői felügyeleti joga fennáll gyermekével. Az anyának nem kell minden évben nyilatkozatot tennie, ha a feltételekben nincs változás, és 2021-ben már nyilatkozott.

Adókedvezmények sorrendje

négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

25 év alatti fiatalok kedvezménye

személyi kedvezmény

első házasok kedvezménye

családi kedvezmény

Béren kívüli juttatások, egyes meghatározott juttatások változása (1995. évi CXVII.

törvény, valamint 781/2021. (XII. 24.) 76/2018. (IV. 20.) korm. rendelet)

A korábban a veszélyhelyzetre való tekintettel hozott rendelkezés a SZÉP-kártyák Szocho mentességére vonatkozóan 2022. január 1-vel megszűnik, de a kártya egyes alszámlái közötti átjárás 2022. december 31-éig megmarad, azaz a kártya bármelyik zsebéből lehet fizetni a szolgáltatásokért.

A vendéglátás alszámláról 2022. február 1-jétől 2022. május 31-ig lehet hideg élelmiszert vásárolni (ami az átjárhatóság miatt, bármelyik alszámláról történhet)

A•SZÉP-kártyához hasonlóan a reprezentáció és üzleti ajándék vonatkozásában is megszűnik a Szocho mentesség 2022.január 1-jével

 

 

HR-FACE Kft.

oldal 1

2022. évi jogszabályváltozásokról munkáltatói tájékoztató

 

 

Béren kívüli juttatás:

 

 

Adóteher: 28,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÉP kártya – együttes korlát 450 ezer Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szép-kártya Szállás

 

évi 225.000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

Szép-kártya Vendéglátás

 

évi 150.000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

Szép-kártya Szabadidő

 

évi 75.000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyes meghatározott juttatások:

 

 

Adóteher: 33,04%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SZÉP-kártya korláton felüli része

 

Bármennyit lehet így adni

 

 

 

 

 

 

Célzott juttatások, amelyek nem kerülhetnek

 

 

Önkéntes pénztárak

 

egyéni számlára, az pénz egy elkülönített

 

 

 

támogatási alapba megy, innen a költést a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munkáltató határozza meg

 

 

Kockázati biztosítás

 

Legalább 2 főre kell, hogy szóljon

 

 

Ajándékutalvány

 

Csekély értékben, a minimálbér 10%-a lehet

 

 

Ajándéktárgy

 

Évente egyszer lehet ilyet adni, nyilvántartást kell

 

 

 

vezetni róla

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon (mobil, vezetékes,net)

 

Feltétel, hogy a cég tevékenységének érdekében

 

 

 

biztosítsák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célzott Önsegélyezési juttatások:

 

 

Adóteher: 33,19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pl. szülési-, munkanélküliségi-, betegségi segély,

 

 

Az adót a következő évi bevalláskor teljes

 

 

 

 

egészében a magánszemélynek kell megfizetnie

 

 

gyógyszer-, lakáshiteltámogatás

 

 

 

 

 

 

(erre, ahogy a többi célzott szolgáltatásra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adójóváírás nem jár

 

 

 

Adómentesen adható

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akár a számlákkal igazolt teljes kiadást is

 

 

Bölcsődei, óvodai költségek

 

 

nyújthatja a cég, a munkavállaló nevére kiállított

 

 

 

 

 

 

számla is elfogadható

 

 

 

 

 

 

 

A minimálbér összegéig . Utalvány formájában

 

 

 

 

 

 

nem adható, és pénzre váltható sem lehet. Ide

 

 

Sport- és kulturális rendezvényre belépő

 

 

tartoznak a kiállítások, a színház-, tánc-, cirkusz-

 

 

 

 

 

 

vagy zeneművészeti előadások belépő díja, de a

 

 

 

 

 

 

könyvtári beiratkozási díj is

 

 

 

 

 

 

 

Egyetlen, nem szállodai szoba is lehet. Feltétel,

 

 

 

 

 

 

hogy a dolgozónak a településen ne legyen 50%-ot

 

 

Munkásszállás

 

 

meghaladó tulajdonrésze, vagy haszonélvezeti

 

 

 

 

 

 

joga ingatlanban. Étkezésre nem terjed ki a

 

 

 

 

 

 

kedvezmény.

 

 

 

 

 

 

 

2020. november 12-étől (487/2020.

 

 

Távmunkát végző munkavállalók igazolás nélkül

 

 

kormányrendelet) a veszélyhelyzet idejére szóló

 

 

adható térítése

 

 

juttatás. Mértéke havonta a minimálbér 10%-a

 

 

 

 

 

 

lehet.

 

 

 

Sajátos szabályok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bérként adóznak, de külön adhatja a cég,

 

 

Pénztári juttatások

 

 

adójóváírás jár utána (ez 20 százalék, de

 

 

 

 

maximum 150 ezer forint a fizetendő adóból) A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljes adóteher így 41,6%

 

 

Lakáshitel

 

 

10 millió Ft-ig kamatmentes hitel adhat a cég, a

 

 

 

 

 

méltányolható lakásméretet nem kell vizsgálni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-FACE Kft.

 

 

oldal 2

2022. évi jogszabályváltozásokról munkáltatói tájékoztató

SZOCHO adóval kapcsolatos törvényváltozás (2018. évi LII.; 231. számú Magyar Közlöny)

A szociális hozzájárulási adó mértéke

2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó 15,5 százalékról 13 százalékra csökken

Ezzel egyidejűleg megszűnik a szakképzési hozzájárulás is

Erre tekintettel a foglalkoztatót 2021-ben terhelő befizetés – 15,5 százalék szociális hozzájárulási adó, és 1,5 százalék szakképzési hozzájárulás alapján – 17 százalékról 13 százalékra csökken.

Aszakirányú oktatás-, és a duális képzés szociális hozzájárulási adókedvezménye

2022. január 1-jétől külön kiegészítő szabályok kerültek be a szociális hozzájárulási adóba, a szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezményére vonatkozóan, amelyek a következők:

o A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget – a már meglévő adókedvezményeket követő sorrendben – csökkenti

a)Az állam, illetve szakképzési megállapodással, vagy együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott

szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve

♦ felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás, illetve

♦ szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónként a nevelés-oktatás arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és – a szakképző intézményben, illetve a szakiskolában teljesített oktatási nap és az olyan munkanap kivételével, amire tekintettel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő munkabérre nem jogosult – a tárgyhónap munkanapjai számának szorzataként számított összege.

b)Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett – legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel – a fenti a) pontban foglaltak alapján jogszerűen igénybe vett adókedvezmény 20 százalékának megfelelő összeg.

c)Hallgatónként a duális képzés és gyakorlatigényes alapképzési szak arányosított alapnormatívája alapján az egy munkanapra vetített mérték és a tárgyhónapban ténylegesen

teljesített képzési napok számának szorzataként számított összege.

A fentiektől eltérően, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan jogviszonya mellett vesz részt, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy, az adófizetési kötelezettség az a) és b) pont szerinti

összeg 50 százalékával csökkenthető.

Adó-visszaigénylés keretében érvényesíthető az adókedvezmény, ha a kedvezmény meghaladja a fentiek szerint megállapított fizetendő adót, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetésére nem köteles személy esetében.

Kiva 1 százalékpontos csökkenése

A kisvállalati adó, illetve adóelőleg alapja 2022. január 1-jétől 11-ről 10 százalékra csökken.

EKHO

A szocho mértékének változásával összefüggésben változik az ekho mértéke is. Az ekho alap összege után 15,5 százalék helyett 2022. január 1-jétől 13 százalék ekhót kell fizetni.

Kelt: 2022.01.03

HR-FACE Kft.

 

 

HR-FACE Kft.

oldal 3